Voorkom ziekteverzuim op de werkvloer

Exclusiefbedrijf BE

Wanneer één of meerdere werknemers zich regelmatig ziek gaan melden, is dit niet voordelig van de continuïteit van de organisatie. Dit kan door toeval zijn of een slechte gezondheid van de werknemer, maar het kan ook bewust ziekteverzuim zijn. De werkgever kan dan enkele stappen ondernemen om dit te controleren en te zorgen dat zijn bedrijfsactiviteiten optimaal blijven verlopen. Ook vereist de Wet Verbetering Poortwachter dat de werkgever na een bepaalde periode een onderzoek laat uitvoeren om te zien wanneer de werknemer zijn werkzaamheden opnieuw zou kunnen hetvatten. 

De werkgever kan een arbeidsdeskundige inschakelen. Een arbeidsdeskundige is een specialist omtrent sociale, maatschappelijke, financiële en juridische aspecen van ziekteverzuim. Hij verricht een arbeidsdeskundig onderzoek en geeft advies over welke maatregelen de werkgever en werknemer kunnen ondernemen om de zieke werknemen terug te laten keren naar de werkvloer. Door het zoeken naar goede en structurele oplossingen voor beide partijen, kan het langdurige uitvallen van de werknemer voorkomen worden, zo wordt de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd.

Als het probleem prominenter is, kan er beroep worden gedaan op een arbodienst. Arbodiensten zorgen voor advies en ondersteuning op het gebied van werk en gezondheid. Ze behandelen verschillende aspecten zoals het geven van advies over de arbeidsomstandigheden, het managament van ziekteverzuim en het verlagen van ziekteverzuim en het opzetten van een professioneel arbobeleid. Een professioneel verzuim- en arbobeleid kan bijvoorbeeld voorkomen dat een werknemer in de WIA terecht komt, want dat kost de werkgever veel geld. Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in de Arbowetgeving, waar alle verplichtingen in opgenomen zijn die werkgevers moeten naleven zoals onder andere het ontwikkelen en uitvoeren van een arbeidsomstandighedenbeleid, gevaren op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemer aanpakken en het registreren van werkgerelateerde ongevallen of ziektes. Met behulp van een arbodienst kan de werkgever zeker zijn dat alle verplichtingen worden nageleefd.

Voor meer informatie : https://loopbaannederland.nl