Exclusief bedrijf Belgie
Image default
Bedrijven

Tips om arbeidsomstandigheden werknemers te verbeteren

Goede arbeidsomstandigheden zijn erg belangrijk voor jouw bedrijf. Deze zorgen ervoor dat jouw medewerkers op een gezonde en veilige manier gemotiveerd hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Goede arbeidsomstandigheden zijn ook voor jou als werkgever van belang. Gemotiveerde en gezonde medewerkers zijn veel productiever. Met goede arbeidsomstandigheden bespaar je ook nog eens geld op ziekte- en vervangingskosten maar ook op verzekeringspremies. In dit artikel geven wij jou een aantal tips om de arbeidsomstandigheden voor jouw werknemers te verbeteren.

Verplichting

Als werkgever ben je verplicht om beleid te maken ten aanzien van de arbeidsomstandigheden. Dit staat beschreven in de Arbowet. Als je dit niet doet, ben je in overtreding en kan er zelfs een boete worden opgelegd door de Arbeidsinspectie.

Als eerste breng je de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen jouw bedrijf in kaart. Dit kan je doen met de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, kortweg RI&E genoemd. Vervolgens maak je in een plan van aanpak duidelijk welke maatregelen je moet gaan nemen om de betreffende risico’s zo veel als mogelijk te beperken.

Tips

Een Arbodienst kan je ondersteunen bij het opstellen van een adequaat beleid ten aanzien van de arbeidsomstandigheden op te stellen. Ben je gevestigd in de regio Zuidwest Nederland en op zoek naar een arbodienst dichtbij Rotterdam, kijk dan eens bij ADXpert.  Zij hebben alle kennis en kunde in huis om jouw bedrijf op de perfecte manier te ondersteunen.

Goed beleid is zoals gezegd erg belangrijk. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom nog een aantal tips. Het is belangrijk dat werknemers zich veilig en comfortabel voelen. Zorg dan ook voor een positieve werkomgeving waar op zijn tijd ook ruimte is voor plezier. Zorg ook dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen doormiddel van cursussen en trainingen. Als een medewerker minder presteert, zoek dan uit waardoor dit komt. Bespreek dit met de medewerker. Door open te zijn en medewerkers aan te moedigen tot communicatie, voorkom je heel veel problemen.

Wat als het toch mis gaat?

Ondanks dat je er alles aan hebt gedaan, kan het toch gebeuren dat medewerkers ziek worden. Als daarbij blijkt dat een van jouw medewerkers niet in de oude werkomgeving kan terugkeren, zal over het algemeen het zogenaamde tweede spoortraject worden opgestart. Hierbij wordt er eerst een arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd. Heeft de medewerker na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog steeds geen passend werk gevonden volgt uiteindelijk het UWV met een WIA-keuring. 

In het geval van verminderde arbeidsproductiviteit kan de medewerker voor een WGA-uitkering in aanmerking komen. In dat geval wordt er veelal een re-integratie derde spoor traject opgestart. Hierbij krijgt de medewerker met een WGA-uitkering begeleiding naar een nieuwe, bij zijn of haar omstandigheden passende, baan.

De doelstelling hierbij is om te zorgen voor hogere inkomsten voor de medewerker en lagere kosten voor de werkgever. Uiteindelijk kun je dan spreken van een win-winsituatie. Er zijn echter wel risico’s aan een dergelijk derde spoor traject verbonden. Het is dan ook aan te raden om hiervoor een deskundig bedrijf in te schakelen. Meer informatie 3e spoor traject vind je op de website van ADXpert.