Exclusief bedrijf Belgie
Image default
Banen en opleidingen

Directeur van de Directie Gemeentebelastingen

Ville de Bruxelles – Stad Brussel

Directeur van de Directie Gemeentebelastingen

Invoering het afdeling financiën van de stad brussel is gehouden voor het boekhoudkundig en het begrotingsbeheer. Dit afdeling is ook gehouden voor het voeren van de administratie, het voorbereiden van de jaarrekening en het opstellen van de begroting. Het voert de beheersing uit over de wettelijkheid en de regelmatigheid van de uitgaven en centraliseert mede de opvolging en de beheersing van alle inkomsten en de innen van schuldvorderingen en taksen. Vallen ook tijdens de bevoegdheden van dit afdeling : de inning van vorderingen en heffingen, het voogdij van de thesaurie, het verhoeden van verjaardag van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en overdrachten.

De directie gemeentebelastingen beheert de inkohiering van de belastingen via lijsten van belastingplichtigen en de verschuldigde bedragen ( de quasi inkohiering ) en zorgt voor de successie van de inning. De directie navolgen ook het fiscaal gerechtigheid op.

Jouw verantwoordelijkheden missie:

De strategische doelstellingen van de directie gemeentebelastingen uitvoering bijeen met de diensthoofden deze doelstellingen omzetten in een operationeel plan in overeenstemming met de door de gemeenteoverheden gestelde doelstellingen de verscheidene organisatorische eenheden ( inkohiering van de belastingen, inning der belastingen, fiscale geschillen en kadaster/telling ) coördineren, hierbij wakend over de samenhang met de voor het stadsbestuur in zijn geheel genomen beslissingen het gemeentebestuur vertegenwoordigen en garant staan voor de wetgeving, kwaliteitswerk et de tevredenheid van het gehoor

Taken:

Strategische doelstellingen opstellen en voorslaan aan het directie-/managementcomité de wetgeving inzake gemeentebelastingen navolgen en het werk van de organisatorische eenheden zodoende bijstellen de programma van de organisatorische eenheden coördineren, superviseren en regelen de tenuitvoerlegging van een inkohiering en van een optimale inning navolgen, nakijken en regelen de diagnose potverteren van de werken van de dienst en verbeteringsacties voorslaan het vooruitziend management van het kader en het personeelsgegevens plannen wat de dienst betreft ( +/- 35 personen ) het afdeling vertegenwoordigen en de hiërarchie als nodig vervangen het standpunt van de stad weren bij het enquxeate van belastingplichtigen deelnemen aan de selectie van de rechtstreekse medewerkers de functie-, functionerings- en evaluatiegesprekken leiden nota’s en onderworpen potverteren, soms met een strategisch inborst papieren, stukken en de inkomende en uitgaande briefwisseling valideren jouw profiel houder zijn van een diploma van master ( universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type ) of gelijkgesteld of de specifieke inwonende bevorderingsvoorwaarden vervullen relevante ervaring bezitten in een leidinggevende functie op universitair niveau de bekende van de wetgeving inzake fiscaal rechtspraak, de ordonnantie op de gemeente- en provinciebelastingen evenals de nieuwe gemeentewet wordt vereist. Ons aanbod tewerkstelling in statutair zwachteling na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden uurrooster : voltijds ( flexibiliteit op het vlak van uurrooster ) mogelijkheid van tewerkstelling : brussel maandelijks nettoloon : 2. 624, 39 € ( minimum ) /3. 837, 79 € ( maximum ) ( weddeschaal a7 ). Een berekening van de wedde, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere kerkdiensten, enz. , kan bekomen wordt bij de dienst carrixe8re van het afdeling hr, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het getal 02/279 24 40. Bijkomende voordelen : maaltijdcheques, volledige restitutie van mivb-abonnement en gedeeltelijke restitutie nmbs-abonnement, ontheffing van het remgeld bij het uvc brugmann, het umc sint-pieter, het jules bordet organisatie en het ukzkf ( universitair kinderziekenhuis vorst fabiola )

https://www.nieuwejobs.com/job/q/de-directie.html